Linotte du Yémen

Linotte du Yémen – Linaria yemenensis – Yemen Linnet – xopark1
Linotte du Yémen – Linaria yemenensis – Yemen Linnet – xopark2
Linotte du Yémen – Linaria yemenensis – Yemen Linnet – xopark3
Linotte du Yémen – Linaria yemenensis – Yemen Linnet – xopark4
Linotte du Yémen – Linaria yemenensis – Yemen Linnet – xopark5
Linotte du Yémen – Linaria yemenensis – Yemen Linnet – xopark6
Linotte du Yémen – Linaria yemenensis – Yemen Linnet – xopark7
Linotte du Yémen – Linaria yemenensis – Yemen Linnet – xopark8
Linotte du Yémen – Linaria yemenensis – Yemen Linnet – xopark9
Nom FrançaisLinotte du Yémen
Nom anglaisYemen Linnet
Nom LatinLinaria yemenensis
Nom Arabeحسون اليمن
FamilleFringillidés (fringillidae)
OrigineArabie Saoudite et Yemen
Taille10 à 12 cm ( Poids : 13 à 15 g )
Caractéristiques

Laisser un commentaire

« »