Australian Bulldog

xopark2Australian-Bulldog
xopark4Australian-Bulldog
xopark1Australian-Bulldog
xopark5Australian-Bulldog
xopark6Australian-Bulldog
xopark7Australian-Bulldog
xopark3Australian-Bulldog
xopark8Australian-Bulldog
Nom FrançaisAustralian Bulldog
Nom anglaisBulldog
Nom LatinAustralian Bulldog
Nom Arabeكلب البلدغ الاسترالي
OrigineAustralie
FamilleCanidés (Canidae)
Taille32 - 70 cm
Poids50 kg
Espérance de vie10 à 12 ans
Standards FCI (Europe)Groupe 6 / Section 1.2 / no 20
Standards AKC (USA)-
Fiche Technique
Truc et astuces

Laisser un commentaire

« »